Per tal de no perdre competitivitat, les empreses han d'acceptar el repte de la indústria 4.0 i apostar per la digitalització dels seus processos.

El concepte d'Indústria 4.0 es basa en la transformació digital de tots els processos productius que conformen la cadena de valor de la indústria. Segons l'estudi "Mapa i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya" efectuat per Acció, aquesta transformació s'ha de basar en les següents eines tecnològiques:

- Robòtica avançada o robòtica col•laborativa
- Fabricació additiva o impressió 3D
- Realitat augmentada
- Virtualització i tecnologies de simulació
- Integració de sistemes de gestió i control (vertical i horitzontal)
- Internet de les coses
- Ciberseguretat
- El núvol
- Big Data

El projecte Terrassa 4.0 d'Ajuntament de Terrassa té per objectiu principal facilitar i acompanyar a les empreses del nostre territori en la seva incorporació a la Indústria 4.0 i els aspectes tecnològics que hi estan associats. 

El projecte es basa en quatre línies d'actuació:

  1. Sensibilització envers la Indústria 4.0: hi ha previstes realitzar tot un seguit d'activitats orientades a donar a conèixer en què consisteix l'anomenada quarta revolució industrial i els beneficis que comporta. També es publicaran a les xarxes i al nostre blog, notícies interessants al voltant de la indústria 4.0, de finançament, ajuts i subvencions, casos pràctics,  proveïdors de tecnologia, etc.
  2. Creació de xarxes facilitadores: creació d'una xarxa d'entitats i empreses del territori amb l'objectiu de col•laborar i treballar conjuntament per tal d'impulsar la indústria 4.0.
  3. Impulsar l'oferta de desenvolupadors digitals: l'objectiu és el de concentrar informació relativa a empreses i entitats del territori que ofereixen tecnologia o consultoria vinculada a indústria 4.0.
  4. Promoure la incorporació de la Indústria 4.0. Aquest és l'eix principal del pla d'acció. Està previst acompanyar a algunes empreses que vulguin iniciar un procés d'incorporació de tecnologia 4.0. Durant 2018, de manera més concreta, obrirem un procés de presentació de candidatures de les que es seleccionaran 5 empreses per tal que rebin acompanyament i assessorament en la definició d'un full de ruta a realitzar per incorporar la seva entitat a la 4ª revolució industrial.