El diagnòstic i tractament dels infants i adolescents amb trastorns de l'espectre autista (TEA)  es realitza prioritariament des del sistema de salut, però també són atesos per altres serveis. Aqui teniu un breu recull de recursos en diferents àmbits:

 

 

Educació

Els alumnes amb TEA poden estar escolaritzats a l'escola inclusiva o bé a les escoles d'educació especial. 

Escola inclusiva:

Els alumnes escolaritzats a l'escola inclusiva, poden comptar amb diferents mesures i suports: universals, addicionals i intensius. La dotació de suports intensius com els SIEI (Suport intensiu  escolarització  inclusiva), els  SIAL (Suport Intensiu d'Audició i Llenguatge) o les aules AIS (Aules integrals de Suport) està distribuïda per diferents centres públics i concertats de la ciutat.

- Més informació:  Web educació Ajuntament

Des d'Educació es pot facilitar el recurs d'educació d'atenció domiciliària en el cas que un infant no pugui fer l'escolaritat presencial per motius de salut (superior a 30 dies). En infants amb TEA, caldria valorar la idoneïtat i necessitat del recurs amb un informe clínic i seguiment mèdic. Aquest recurs l'ha de sol·licitar el mateix centre educatiu on està estudiant l'alumne.

tornar a l'índex

Escoles d'educació especial:

Hi poden accedir els infants amb TEA acompanyat de discapacitat intel·lectual. Per accedir a una escola d'educació especial cal una valoració de l'EAP. A Terrassa n'hi ha dues de municipals i  dues de concertades:

tornar a l'índex

Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP):

Els EAP donen suport als professionals d'ensenyament i als centres educatius en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 

-Què fan? Mesures i suports educatius, derivacions al CSMIJ, informes i reconeixement de NESE (necessitats específiques de suport educatiu), acompanyament en l'escolaritat,...

-Més informació: Web de l'EAP de Terrassa  

tornar a l'índex

Salut

A nivell sanitari,  els infants amb TEA poden ser atesos tant  des de l'atenció primària com l' especialitzada. 

Centres d'atenció primària (CAP)

- Què fan? Els CAP fan  detecció y seguiment a tots els infants de la ciutat i també prevenció i detecció dels trastorns del desenvolupament. Davant de qualsevol sospita o dubte referent al vostre fill/a, no dubteu en adreçar-vos al vostre pediatra.

- Més informació: Web dels centres sanitaris de la ciutat

tornar a l'índex

Targeta Cuida'm

Model de targeta Cuida'm

-Què és? És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que, per les seves característiques clíniques, necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris amb l'objectiu de millorar l'atenció i el tracte que reben. La poden sol·licitar les persones amb TEA. 

 

-On es demana? Als centres d'atenció primària (CAP) de Terrassa.

 

-Més informació: Targeta sanitària Cuida'm

 

tornar a l'índex

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

CAP Rambla

- Què és? És un servei sanitari que pertany a la Xarxa de Salut Mental d'Utilització Pública del Servei Català de la Salut

- Què fa? Realitza funcions de diagnòstic i tractament d'atenció especialitzada a la salut mental i d'assistència psiquiàtrica, psicològica i social en règim ambulatori.

- Per a qui? Per a infants i joves  de 3 a 18 anys

- Cost: Servei públic de salut

- Com s'hi accedeix? Per indicació del pediatre o el metge de família, EAP,...(es pot accedir per indicació d'altres serveis especialitzats dels circuits assistencials o comunitaris)

- Més informació al Web de Salut

tornar a l'índex

Unitat Terapèutica d'Hospitalització TEA  (UHTEA) de l' Hospital Universitari Mútua de Terrassa:

CAP Rambla

- Què és? És una unitat suprasectorial, d'hospitalització total, que atén a infants i joves amb TEA que presenten alta complexitat. 

- Què fa? Abordatge terapèutic intensiu, global i multidisciplinari, del nen-a i família.

- Per a qui? Per a infants i joves  de 3 a 18 anys. 

- Cost: Servei públic de salut

-Com s'hi accedeix? Per derivació del referent clínic de la Xarxa de salut mental Infanto-juvenil.

Unitat Terapèutica de dia TEA: Unitat d'hospitalització parcial, inclou programes terapèutics per a infants i adolescents amb problemes associats a l'autisme procedents d´àrees suprasectorials de Catalunya.

- Més informació:  Vídeo Unitat Hospitalització TEA 

tornar a l'índex

Associacions, Teràpies de suport, Intervenció Socioeducativa i Lleure Específic 

Hi ha diferents entitats especialitzades en l'abordatge del TEA que ofereixen  tractaments i serveis complementaris a les intervencions que es realitzen des de altres àmbits. Són un punt de referència i suport social per a les persones amb TEA i les seves famílies. Aquestes són les entitats especialitzades que hi ha a Terrassa que atenen infants amb TEA:

  • 26 sentits: Realitza activitats terapèutiques i de lleure específiques per a infants i joves amb TEA. Més informació.

 

 

logo cau activitats

  • Cau d'Activitats: Centre inclusiu obert als infants de 4 a 12 anys i a les seves famílies, en especial atenció a infants amb TEA de mig/alt funcionament (Asperger), AACC, TDAH, Dislèxia i altres trastorns del desenvolupament. Més informació

 

 

  • TEAcció: Logotip TEAccióEntitat que té com a principal objectiu assessorar i donar suport a les families, així com oferir recursos de sensibilització, formació, detecció i atenció psicopedagògica tant a l'infant amb TEA  com al sistema familiar. Més informació

 

  • TEADir: Associació de pares, mares i familiars de persones amb autisme que ofereix atenció individualitzada i tallers terapèutics per a nens, adolescents i adults, i espais de trobada i acompanyament per a les famílies. També realitzen activitats de lleure. Més informació.

 

  • Logotip TEAVallèsTEAVallès: Associació amb més de 10 anys d'experiència amb equip especialitzat i format en el TEA. Ofereix un servei integral per a totes les edats. Realitza intervenció en diferents àmbits adaptant-se a les necessitats de cadascú. En general es realitzen els següents serveis: diagnòstic, intervenció psicoterapèutica i psicopedagògica, grups d'habilitats socials, oci terapèutic,…. Més informació

 

  • Tu Tries: Des de l'Espai Terapèutic s'ofereix atenció des de l'àrea de la Logopèdia, la Psicologia i la Teràpia Ocupacional amb Integració Sensorial, mitjançant un treball interdisciplinàri i centrat en l'infant o adolescent, la seva família i el seu entorn. També realitzen intervenció socioeducativa. Més informació.
 

 

  • Ultreia: Centre terapèutic i de formació especialitzat en TEA i altres trastorns del desenvolupament. Realitzem valoracions diagnòstiques, suport familiar i intervencions individuals i grupals a partir de les pràctiques basades en l'evidència i formació per a famílies i professionals. Més informació.

 

tornar a l'índex

A banda d'aquests recursos específics, els infants amb TEA que ho necessiten poden realitzar  activitats adaptades de lleure o esport . Podeu consultar les nostres guies de recursos per a persones amb capacitats diverses. Per a més informació podeu consultar les següents guies:

tornar a l'índex