Durant el 2018, l'entitat SOS Racisme, amb la qual l'Ajuntament de Terrassa té un conveni de col·laboració, va realitzar l'elaboració d'un estudi analític amb l'objectiu d'elaborar un full de ruta que permetés avançar en la prevenció del racisme i la no discriminació a la ciutat. 

Aquest estudi es va fer a partir de l'anàlisi de diferents fonts d'informació, en què es van identificar preocupacions i qüestions a abordar a partir de les quals es van fer propostes d'actuació per a la prevenció i l'abordatge de situacions discriminatòries per motivació racista.

Al següent enllaç es pot consultar un resum de l'estudi:

Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí