El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Conferència sobre el Futur d'Europa: debat del CCME sobre política exterior europea

El maig del 2021 la Comissió Europea va posar en marxa la Conferència sobre el Futur d'Europa, que vol ser un debat obert als ciutadans de la Unió Europea perquè aquests facin les seves propostes (tant individuals com col.lectives) sobre les prioritats que ha tenir Europa en els propers anys, i poder modelar polítiques en base a aquestes prioritats ciutadanes. 

Podeu obtenir més informació sobre la conferència en aquí  i podeu fer les vostres propostes personals directament en aquesta altra pàgina