El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Ple inaugural de la Conferència sobre el Futur d'Europa

El maig del 2021, la Comissió Europea va posar en marxa la Conferència sobre el Futur d'Europa, un debat obert als ciutadans de la Unió Europea perquè hi aportin la seva opinió sobre les prioritats d'Europa.

La Comisió Europea, el Consell i el Parlament Europeu s'han compromès a escoltar la ciutadania i a donar seguiment a les seves recomanacions. La Conferència vol ser un exercici obert i inclusiu de democràcia deliberativa sense precedents.

El debat romandrà obert pel període aproximat d'un any i es preveu que per la primavera del 2022 es disposarà de conclusions que proveixin un bon guiatge de cara al futur d'Europa.

Els elements de què es compòn la Conferència són:

Una plataforma digital multilingüe on es recopilen i publiquen les opincions ciutadanes durant la Conferència. La UAB també ha dissenyat un portal per entrar-hi les propostes ciutadanes.

els actes fora de seu: esdeveniments en línia, organitzats per particulars o entitats, així com per autoritats nacionals, regionals i locals de tot Europa.

i el pànels de ciutadans: per debatre els diferents temes plantejats a la plataforma. Els pànels es configuraran representativament pel que fa a l'origen geogràfic, el sexe, l'edat, el context socioeconòmic i el nivell d'educació.

Els grups de treball de la Conferència són:

 Canvi climàtic i medi ambient
 Salut
 Una economia més forta, justícia social i ocupació
 La Unió Europea en el món
 Valors i drets, Estat de Dret i seguretat
 Transformació digital

 Democràcia europea
 Migració
 Educació, cultura, joventut i esport