El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Plataforma interactiva per a la Conferència sobre el Futur d'Europa

Amb la nova plataforma participativa i multilíngüe es materialitza, així, una de les prioritats del mandat de la Comissió von der Leyen: donar un nou impuls a la democràcia europea.

La Conferència és la primera d'aquestes característiques: com a exercici democràtic paneuropeu important, ofereix un nou fòrum públic per a un debat obert, inclusiu i transparent amb els ciutadans al voltant d'una sèrie de prioritats i reptes clau.
 

El 19 d'abril es va fer la presentació de la nova plataforma interactiva i multilingüe (24 llengües) que permet als ciutadans de la UE la possibilitat d'aportar les seves impressions sobre qualsevol tema, que considerin importants per al futur de la UE. De fet, permet des de l'aprofitament passiu (veure què es diu/ fa d'aquell tema), a l'actiu (exposar idees) i fins i tot a l'"activista" (crear un esdeveniment propi), i tot sobre el suport de totes les llengües.

 Enllaç a la plataforma multilíngüe.