El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Xerrada interactiva: Ciutats compromeses amb Europa

El concepte de resiliència descriu la capacitat de qualsevol sistema urbà per mantenir la continuïtat després d'impactes o catàstrofes alhora que contribueix positivament a l'adaptació i transformació.

Per tant, una ciutat resilient és aquella que avalua, planifica i actua per preparar i donar resposta a tot tipus d'obstacles, ja siguin sobtats o lents d'origen, esperats o inesperats.

Les ciutats europees han de sortir de la pandèmia més fortes, cohesionades i resilients.