El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

Memòria Relacions Europees i Internacionals (RRII) 2018

Recull de Premsa RRII 2018

Terrassa assumeix la vicepresidència del grup de treball de Marca de Ciutat d'Eurocities

Terrassa reforça la seva presència a la xarxa Eurocities, la principal xarxa de ciutats del continent, a l'assumir a partir del 2017 una de les dues vicepresidències del grup de treball de City Branding (Marca de Ciutat) i Internacionalització, inclòs dins del Fòrum de Desenvolupament Econòmic (EDF) de la xarxa. Terrassa hi participa com a Sistema Urbà, liderant un grup d'onze poblacions vallesanes, i compartint aquest nou càrrec amb Barcelona. La presidència recau en la localitat italiana de Gènova, mentre l'altra vicepresidència l'assumeix la belga Gant. Entre els objectius pel 2017 d'aquest grup hi ha el de focalitzar iniciatives de projecció de ciutat vers col·lectius amb targets molt específics o estudiar l'impacte de grans esdeveniments.