El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Setmana Verda Europea 2020

Imatge: Mylene2401 a Pixabay

La Setmana Verda 2020, organitzada per la Comissió Europea del 19 al 22 d'octubre, destacarà la contribució que la biodiversitat pot fer a la societat i l'economia, i el paper que pot exercir a l'hora d'estimular la recuperació en un món post-pandèmic, i generar llocs de treball i creixement sostenible.

La recuperació és una oportunitat per començar de nou, per replantejar-nos la relació amb la natura, canviar les activitats que estan impulsant la pèrdua de biodiversitat i la crisi ecològica i ponderar-ne les implicacions per a la nostra economia i societat.

La Setmana Verda de la UE examinarà com polítiques de la UE com per ex el Pacte Verd Europeu poden ajudar a protegir i restaurar la natura, deixant-li marge per recuperar-se i prosperar.

Enllaç a la web

Enllaç al programa de conferències virtuals

Enllaç a una introducció sobre la problemàtica de pèrdua de biodiversitat