El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

Memòria Relacions Europees i Internacionals (RRII) 2018

Recull de Premsa RRII 2018

L'Ambaixador espanyol a la UNESCO visita Terrassa

Terrassa rebrà la visita de l'Ambaixador delegat permanent d'Espanya a la UNESCO, Juan Andrés Perelló. Acompanyat per l'alcalde Alfredo Vega, l'ambaixador farà dues visites principals. Una, a les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), ja que Terrassa forma part des de fa un any de la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la secció Cinema. I l'altra, a la Seu d'Ègara, conjunt arquitectònic monumental que aspira a ser considerat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. La candidatura va iniciar el seu camí el 2015 i, recentment, ha estat incorporada a la Llista Indicativa de Patrimoni Mundial. La Seu d'Egara destaca per la singularitat monumental i per les pintures murals (dels segles V al VIII) de les tres esglésies (Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria), considerades pels experts com un element únic en la història de l'art.

La visita també servirà per reafirmar que Terrassa comparteix i promou activament l'ideari UNESCO i els seus valors, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda Mundial 2030, d'acord amb les agendes catalana, espanyola i europea de desenvolupament sostenible.

El mateix dia 13 la Seu d'Ègara acollirà un espectacle artístic de video mapping que es projectarà a les façanes de les tres esglésies que conformen el conjunt monumental, amb l'objectiu de donar un nou impuls a la candidatura i d'apropar-lo encara més a la ciutadania.

Procés de la candidatura de la Seu d'Egara

Va iniciar el procés per ser inscrita en la Llista Indicativa de Patrimoni Mundial de la UNESCO el 10 d'abril del 2015, amb la presentació oficial del projecte en un multitudinari acte ciutadà.

Un cop aprova per la Generalitat de Catalunya, el 29 de juny del 2016 la direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, va elevar la candidatura "Les pintures de la Seu Episcopal. Segles V a VIII" al Ministerio de Educación, Cultura i Deporte (MECD). El Consejo de Patrimonio Histórico celebrat els dies 6-7 d'octubre de 2016 a Avilés va analitzar la proposta i va demanar que s'incorporés al dossier, a més de les pintures, el conjunt arquitectònic.

Seguint aquestes recomanacions, l'equip redactor del dossier va fer una profunda reformulació de la candidatura que va consistir en la modificació de l'objecte. El bé presentat a Llista Indicativa de Patrimoni Mundial va ser el conjunt arquitectònic, arqueològic i artístic d'Ègara, en el qual es troben integrades les excepcionals pintures murals del segle VI.

Finalment, el Consejo de Patrimonio Histórico celebrat a Elx (Alacant) el 26 d'octubre de 2018, ha acordat inscriure la Seu Episcopal d'Ègara i la seva decoració pictòrica (s. V-VII) a la Llista Indicativa. Un primer pas per poder aspirar, en un futur, a formar part del patrimoni mundial de la UNESCO.

La Llista indicativa és un inventari dels béns que cada estat membre té la intenció de proposar per la seva inscripció definitiva a Patrimoni Mundial, procés per al qual hi ha el requisit imprescindible que el bé estigui un mínim d'un any en aquesta llista.

Per poder seguir la tramitació, la candidatura haurà de ser de nou valorada i aprovada pel Consejo de Patrimonio Histórico.

La inscripció definitiva haurà de ser acordada en les sessions que, amb caràcter anual, celebra el Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO i que haurà de comptar, a més, amb l'informe favorable d'alguna o algunes de les organitzacions consultives independents establertes per la Convenció del Patrimoni Mundial (ICOMOS - UICN - ICCROM) relatives al patrimoni cultural, patrimoni natural i preservació i restauració de béns culturals, respectivament.