El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

Memòria Relacions Europees i Internacionals (RRII) 2018

Recull de Premsa RRII 2018

Jornada d'Ambaixadors de Terrassa

En el marc de l'actuació de l'Estratègia per reforçar la implicació dels agents locals i la ciutadania en la implementació del Pla d'Internacionalització de Terrassa.

L'objectiu de la sessió és identificar els aspectes metodològics del disseny i desenvolupament d'aquest programa d'ambaixadors/es, amb la participació d'institucions, organitzacions i personalitats rellevants de la nostra ciutat o vinculades a Terrassa.

L'any 2017 l'Ajuntament de Terrassa va finalitzar el Pla de Projecció Internacional de la ciutat en el qual s'estableixen les bases que han de guiar el treball en aquest sentit com a mínim fins al 2019.

Aquest Pla identifica, en base al seu potencial i a la seva presència i fortalesa a la ciutat, cinc grans eixos estratègics per a la projecció internacional de Terrassa. Són el següents:

  • L'audiovisual
  • La cultura i el patrimoni                                                                                             3
  • Les universitats
  • La salut
  • L'hoquei

Vinculada a cadascun d'aquests eixos, i per tal de promocionar-los internacionalment, neix la necessitat de crear una estratègia d'ambaixadors alineada amb l'estratègia de projecció de la ciutat.

Una major projecció internacional dels municipis contribueix notablement a l'increment de l'activitat econòmica que acullen i, conseqüentment, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Un Pla d'Ambaixadors té com objectiu d'esdevenir l'eina estratègica que orienti la projecció internacional del municipi mitjançant els seus ciutadans més significatius, tot donant-los suport a ells i a les seves organitzacions i associacions per tal de crear noves oportunitats de negoci i generar coneixement i posicionament per a la ciutat.

La ciutat de Terrassa desitja iniciar l'elaboració del seu Pla d'Ambaixadors amb una jornada  de sensibilització dirigida als agents locals (govern, serveis municipals, consistori, actors dels cinc àmbits estratègics, experts de referència en marca, etc.) on es ressalti la importància del programa per a contribuir a la projecció internacional de la ciutat.

Per tal que sigui una jornada engrescadora per a tots els assistents hem generat el concepte de Jornada dels Súper Impulsors.

Entenem per Súper Impulsors totes aquelles persones que tenen relació amb Terrassa, que contribueixen dia a dia, cadascú des del seu àmbit, a la millora continuada dels serveis, de la qualitat de vida dels ciutadans i de la projecció de la ciutat.

     Quan i on:

     Dijous 22 de novembre a les 17 h

     Sala d'actes Europa

     Vapor Universitari de Terrassa

     (C. de Colom, 114, 1ª planta)

     Programa:

     17.00h  Benvinguda i presentació

     17.10h  Dinàmica de grup i sessió interactiva

     18.00h  Màster class de casos d'èxit

     18.25h  Pausa-cafè

     18.40h  Dinàmica de grup i posada en comú

     20.10h  a 20.30h Conclusions i cloenda

 

     Si algú està interessat en formar part del programa que es posi en contacte amb nosaltres a:

     internacional@terrassa.cat