El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

Memòria Relacions Europees i Internacionals (RRII) 2018

Recull de Premsa RRII 2018

CGLU: Consell Mundial a Madrid

La xarxa CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) celebra del 5 al 7 de novembre el seu Consell Mundial anual. La seu serà l'edifici de l'espai cultural Matadero de Madrid. En aquesta ocasió, la trobada es du a terme de forma conjunta amb la segona edició del Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau. Terrassa forma part de CGLU. En aquesta xarxa, la ciutat es vicepresidenta mundial del grup de treball de Ciutats Intermèdies (I-Cities). 

El dia clau del Consell Mundial serà el 6 de novembre, amb sessions estatutàries i debats polítics.

Programa del Fòrum Mundial de CGLU