El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

EUROCITIES: Fòrum de Desenvolupament Econòmic a Múnic

Desfermar la creativitat d'una ciutat, especialment en moments de ràpida transformació, una forta competència i reptes socials, econòmics i mediambientals, està esdevenint una prioritat política essencial per a les administracions locals. Les noves solucions per fomentar la cooperació entre els actors públics i els privats per resoldre problemes són necessàries per assegurar un desenvolupament sostenible i per assegurar-se que els beneficis es comparteixen plenament i de forma justa entre tots els ciutadans. Això és encara més difícil, ja que les ciutats han de tenir en compte els canvis digitals que es troben actualment. Es preveu que el desplegament de tecnologia 5G a tot el continent farà que la transició sigui encara més ràpida.
 
La reunió de l'Economic Development Forum (EDF) a Munic tractarà i abordarà aquests reptes amb un aspecte nou sobre com els actors del sector públic i el privat poden cooperar per facilitar el desenvolupament de noves idees pertorbadores per a la sostenibilitat, tenint en compte els danys col·laterals i la resistència que pot causar la interrupció. Amb la creativitat un recurs escàs i molt valuós, durant la reunió els participants també discuteixran com els processos de les burocràcies es poden desplaçar cap a un entorn més amigable i orientat als objectius en les administracions.