El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Fòrum de Cultura de la xarxa EUROCITIES a Leeds

El proper fòrum cultural tindrà lloc a Leeds del 9 a l'11 d'octubre de 2019 i se centrarà en ciutats inclusives mitjançant col·laboracions diverses. Mitjançant formats dinàmics, les ciutats participants intercanviaran pràctiques locals innovadores sobre com les noves associacions entre cultura i altres sectors fomenten les societats inclusives.

El Fòrum de Cultura de la xarxa EUROCITIES treballa per promoure un major reconeixement de la cultura com a aspecte vital de les polítiques públiques i fomentar l'accés i la participació a la cultura per a tots. La xarxa considera que la cultura és fonamental per al desenvolupament sostenible de les ciutats europees. És un motor per al desenvolupament econòmic urbà i contribueix directament a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. La cultura s'ha convertit cada cop més en el centre de les agendes de desenvolupament local i està cada vegada més connectada amb altres àrees. Aquesta ha estat una tendència clau durant l'última dècada i és probable que continuï en la següent. Aquesta és també una clara tendència a nivell de la UE i això es reflecteix en les polítiques i els programes de la Comissió Europea, cada cop més transversals, en què la cultura està connectada a altres polítiques. 

En la seva estratègia cultural EUROCITIES identifica cinc reptes clau als quals s'enfronten actualment les administracions i les institucions culturals de les ciutats: el repte demogràfic; El repte de l'apoderament del públic; El repte de la governança i el treball en xarxa; El repte digital; i el repte financer i organitzatiu.