El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

Memòria Relacions Europees i Internacionals (RRII) 2018

Recull de Premsa RRII 2018

Congrés Think Europe (Sòria): Agenda 2030 i ODS

Sòria es convertirà entre el 16 i el 18 de gener en un fòrum de reflexió i debat sobre Europa, sobre la implementació de l'Agenda 2030 amb els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i sobre el paper actiu dels governs locals (amb un èmfasi especial en les Ciutats Intermèdies). El congrés rep el nom de Think Europe: Compromís 2030. Terrassa hi estarà representada pel seu alcalde, Alfredo Vega, pel primer tinent d'alcalde i regidor de Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado i pel cap del servei de Relacions Europees i Internacionals, Joan Chicón.