El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

Memòria Relacions Europees i Internacionals (RRII) 2018

Recull de Premsa RRII 2018

Jornada sobre relacions internacionals als ajuntaments

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa organitzen una visita d'estudi adreçada a representants electes i tècnics d'ens locals. Actualment són diversos els ajuntaments que, en el marc del procés d'elaboració d'un pla d'internacionalització, han identificat la necessitat de dotar-se d'una unitat dins del seu organigrama municipal per impulsar aquesta estratègia.

L'Ajuntament de Terrassa compta des de fa més d'una dècada amb una Regidoria i un Servei amb responsabilitats vinculades a les relacions europees i internacionals i a la projecció de la ciutat. La trobada a Terrassa vol ser un debat al voltant de l'estructura institucional, les funcions, el funcionament i l'organització interna que hauria de tenir la unitat encarregada de gestionar aquests temes.

Programa de la visita d'estudi:

09.00   Benvinguda a càrrec de l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega

09.15   Professionalització de les relacions internacionals dels ens locals. A càrrec de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona

09.45   Procés d'institucionalització de les relacions internacionals a l'Ajuntament de Terrassa en paral·lel a la seva trajectòria internacional. A càrrec del servei de Relacions Europees i Internacionals de Terrassa

11.15   Funcionament, organització interna i recursos. L'experiència dels ajuntaments de Terrassa, Granollers i Vilafranca del Penedès

13.00   Debat al voltant dels diferents tipus d'unitats gestores de les relacions internacionals dels ens locals

14.00   Fi de la sessió