El Servei de Relacions Europees i Internacionals té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, tot analitzant i promovent les polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar per assolir els principals objectius detallats en el Pla de Mandat.

 

Actualitat del servei 

Xerrada a la UAB: "Terrassa i Europa"

El Programa Argó ofereix les Estades a l'Autònoma per a estudiants de 1r de batxillerat. Aquestes estades permeten a l'alumnat apropar-se a l'àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer, comptant amb l'assessorament del professorat universitari.

D'aquesta manera l'alumnat comptarà amb una orientació contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional ja que les estades li permetran:

  • Prendre contacte amb el món universitari i professional i amb el seu sistema de relacions socials i laborals
  • Adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i al funcionament dels centres i departaments universitaris
  • Informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional
  • Iniciar-se en la recerca amb el suport del professorat de l'Autònoma

Les estades es duen a terme entre el 25 de juny i el 12 de juliol. 

Participació de Terrassa:

  • Quan: 10 de juliol, a les 9,30 hores
  • On: Centre de Documentació Europea, UAB
  • Títol:  "Les ciutats i la Unió Europea: l'exemple de Terrassa"