Noves oportunitats que aportarà la indústria 4.0

La Indústria 4.0, sinònim de quarta revolució industrial, és la conseqüència de la hibridació de la segona i la tercera, que dóna lloc als anomenats sistemes ciberfísicos, objectes que hibriden les dimensions físiques i digital, trencant tota barrera per portar-nos a un de nou equilibri . Això obre dos interrogants, d'una banda com serà aquest nou equilibri, i d'un altre, com afectarà el procés de transició als agents implicats, siguin públics o privats, que en el cas d'una revolució són, per definició, pràcticament tots.