Jornada formativa "Les noves habilitats directives del món global"

En la sessió s'explicaran algunes de les eines disponibles a la xarxa, amb l'objectiu de millorar tres eixos:

  • La millora de la competitivitat, mitjançant la millora dels processos, la reducció del temps d'execució de les tasques, i l'obtenció d'informació sobre la gestiós de l'empresa, per reduir costos.
  • Les noves tendecias de la comunicació, ja que l'evolució de les noves tecnologies han canviat la manera com els clients ens localitzen.
  • La pèrdua de la por a les eina disponibles a la xarxa, encara que siguem analfabets digitals.

Les eines que es treballaran són:

  • Els Marketplaces, com a plataformes digitals i noves eines de vendes. Els mercats són llocs en els quals l'oferta i la demanda intenten posar-se d'acord. Els podem dividir en dos grans grups: els Marketplaces B2B, on els clients són empreses, i els Marketplaces B2C, on els clients són consumidors finals. Els principals avantatges són l'estalvi de costos, ja que ells posen tota la infraestructura a canvi d'una quota mensual o comissió sobre les vendes (de vegades, també inclouen la logística amb el client), i la millora del posicionament de la nostra pàgina web.
  • Els serveis d'e-mailing i màrqueting automàtic disponibles i que ens permeten agilitzar, automatitzar i millorar la gestió dels programes de màrqueting, des de la generació de leads, passant per la segmentació avançada, i fins arribar a la generació de comunicacions personalitzades per conrear els leads, per preparar-los davant d'una visita comercial.
  • Google Calendar com CRM i per l'elaboració de fitxes de client, juntament amb Contactes de Google.
  • Google Calendar com a aplicació per a la gestió del temps. El control del temps de dedicació a les empreses optimitza els costos i millora la productivitat. En aquesta sessió explicarem com, amb Google Calendar i Fulls de càlcul, a més d'un script específic per a convertir aquesta informació en un format més comprensible, podrem fer un seguiment de la dedicació destinada a cada client.
  • Formularis de Google i SurveyMonkey per a l'elaboració d'enquestes ràpides i fàcils. Aquestes eines ens permeten crear formularis amb molta facilitat i ens ajuden a connectar amb els clients per obtenir informació valuosa, que podem descarregar en forma de fulla de càlcul o d'informes, amb el resum de les dades dels qüestionaris.

Altres aplicacions que milloren la productivitat de l'empresa. Veurem diverses aplicacions de mòbil que ens permeten obtenir la comanda en un PDF i marxar amb la petició signada.

Comunitats de persones anomenades "panells", que permeten realitzar estudis de mercat. Si volem fer un estudi en línia, SurveyMonkey ofereix la possibilitat d'enviar enquestes amb el seu servei Audience. També hi ha comunitats d'usuaris, com Meetup, que permet als seus membres reunir-se en la vida real, segons els seus interessos comuns, ja siguin política, esports, cultura, tecnologia, idiomes o altres molts temes. La subscripció al servei és gratuït i no conté publicitat. El servei té un cost de subscripció que es factura als organitzadors de grups.