Viticultura digital basada en blockchain

OpenVino és un projecte basat en tecnologia blockchain que té per objectiu la creació de la primera bodega transparent de codi obert i la criptomoneda recolzada en vi.

L'objectiu de la jornada és explicar el seu model de negoci basat en noves tecnologies i com es pot adaptar a qualsevol empresa.

Podeu accedir al programa en l'enllaç.

Podeu accedir a la presentació en l'enllaç.