L'Ajuntament de Terrassa va liderar el 2018 la creació d'una Taula Tècnica contra els Maltractaments a la Gent Gran en el marc del Pla Estratègic de la Gent Gran. La Taula es va reunir per primera vegada l'11 d'abril de 2018, impulsada pel Servei de Promoció de la Gent Gran i els Serveis Socials municipals, i amb 26 serveis i recursos de la ciutat (públics, privats i del tercer sector) que treballen amb persones grans.

Actualment formen part de la Taula

Des del primer moment, la Taula es va centrar en treballar recursos per a la prevenció i l'abordatge dels maltractaments, creant en primer lloc una Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans 

Aquesta guia, presentada l'octubre del 2019, s'adreça a professionals i proporciona eines per a detectar casos de maltractament i per a intervenir-hi. El document és el resultat d'un treball tècnic d'unificació conceptual i de coneixement mutu entre els diferents serveis municipals i altres agents de la ciutat vinculats a l'àmbit de les persones grans, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Per tal de protocolitzar la Guia i fer la implementació a la ciutat, la Taula Tècnica contra els Maltractaments de la Gent Gran va delegar en una Comissió de Posada en Marxa i Seguiment del Protocol perquè  coordinés les accions de tots els agents del territori en l'àmbit del maltractament de les persones grans a la nostra ciutat.

Aquest treball ha suposat una gran oportunitat per articular l'abordatge d'aquesta problemàtica des d'una perspectiva de ciutat, incorporant la mirada interseccional, contemplant aspectes relacionats amb les violències masclistes i LGBTIfòbia, la diversitat d'origen o de capacitats de les persones de més de 65 anys.

A finals del 2021 aquesta Comissió de Posada en Marxa va presentar a la Taula els resultats de la seva feina:

  • Han elaborat un fluxograma de funcionament propi que inclou totes les possibles situacions de maltractament.
  • Han elaborat unes eines d'avaluació i registre
  • Han acordat que la Comissió de Posada en Marxa passarà a anomenar-se, d'acord amb l'aprovació de la Taula, Comissió de Seguiment del Protocol de Maltractament

El 21 de juliol d'aquest 2022 es va fer un acte institucional a la Masia Freixa per ratificar els acords d'adhesió a la Taula de Maltractament de Persones Grans en el qual es va confirmar que el document de referència de les actuacions en relació al maltractament de les persones grans és la Guia Local elaborada al 2019.

Igualment s'acordà que s'activaria el protocol municipal tal i com s'ha establert en el Fluxograma, i s'utilitzarien les Eines elaborades per la Comissió de Posada en Marxa com a material per unificar el funcionament coordinat de tots els agents que intervenen en una situació de possible maltractament a una persona gran.

Les entitats, serveis i institucions que formen part de la Taula de Maltractament de Persones Grans van fer una formació específica per conèixer millor la guia i com s'ha protocol·litzat en la nostra ciutat, i el mes d'octubre es va iniciar la seva implementació.

Aquest 2023 s'està realitzant la campanya de sensibilització a la ciutadania i l'inici del procès d'adhesió per a totes aquelles entitats i institucions de la ciutat que es vulguin comprometre en la prevenció i actuació de davant situacions de possible maltractament a les persones grans.

Actualment la Taula de Maltractament de Persones Grans es troba dos cops l'any i els membres que així ho volen poden treballar de forma operativa en els grups de treball que s'han creat en relació a diferents temàtiques. En les dues trobades anuals que fa la Taula, la Comissió de seguiment i els diferents grups de treball exposen els seus progressos: