Obres urbanístiques executades durant el Pla:

 

Nou equipament cívic
Ha estat el projecte urbanístic més important del Pla de Barris perquè s'ha plantejat com el nou pol d'atracció de la vida associativa, veïnal i cultural de la Maurina. S'ha invertit més de 2 milions d'euros per construir un edifici de més de 1.000 m2 repartit en tres plantes, que es distingeix per un disseny que s'integra perfectament a la plaça de la Maurina i s'adapta als desnivells de la zona. L'equipament acollirà entre altres serveis, uns bucs d'assaig per a les colles de foc i batucada, una sala d'exposicions, un bar, la seu del districte 4, l'associació de veïns i l'associació de comerciants Maurina Comerç. El projecte inclou la remodelació de la plaça de la Maurina i els carrers de l'entorn.
 
Plaça de la Maurina
Ha estat un dels darrers projectes en executar-se, juntament amb el nou equipament i la millora dels carrers de Felip II i de Franc Comtat. La reurbanització ha consistit en un nou disseny dels espais verds, tenint en compte que una part de la teulada del nou equipament s'integra a la plaça; la creació d'una zona de jocs infantils i la millora de l'accessibilitat, que dóna solució als desnivells del terreny.
 
Carrers de Felip II i de Franc Comtat
S'han ampliat les voreres i s'ha canviat el paviment per fer-los més agradables i còmodes per als vianants. També s'ha millorat la xarxa de serveis, s'han plantat més arbres, s'ha  instal·lat un nou mobiliari urbà, s'han col·locat baranes i passamans a diferents punts de l'entorn de la plaça i s'ha col·locat una nova senyalització. El cost total del projecte de construcció de l'equipament, la remodelació de la plaça i la millora dels carrers de l'entorn és d'uns 2,7 milions d'euros, una partida que també inclou l'accessibilitat al nou equipament i les mesures d'estalvi i eficiència energètica d'aigua i consum elèctric incorporades a l'edifici.
 
Millora de passatges
S'han fet obres de pavimentació, accessibilitat i de serveis als passatges del Mig, de Les Menines, al carrer de l'Escultor Clarà i a la plaça de Valentí Alagorda. També s'han construït dues escales per salvar el desnivell que s'han instal·lat al carrer de Felip II i al passatge d'Orà. El cost aproximat ha estat d'uns 220 mil euros.

Carrer de Núria
Les obres de l'eix comercial per excel·lència de la Maurina va millorar les voreres i calçades. Es va col·locar un nou mobiliari urbà, es va renovar l'enllumenat, es van plantar més arbres, es va canviar el paviment, es van millorar les xarxes de serveis i la senyalització per fer que la circulació fos més fluida. La inversió realitzada oscil·la entorn els 2,4 milions d'euros.
 
Urbanització dels carrers de Dom Bosco, del Pare Llaurador, de Velázquez i del  Doctor Salvà.
Els treballs han comportat una transformació d'aquesta zona amb la renovació del paviment, l'enllumenat, el mobiliari urbà, la senyalització i la millora de les xarxes de servei.
La inversió realitzada ha estat d'uns 2 milions d'euros.
 
 
Urbanització de la cruïlla de la plaça d'Antoni Guiu
Es van eixamplar les voreres dels carrers afectats, arranjar els embornals de la xarxa de clavegueram, instal·lar semàfors, crear noves places d'aparcament en bateria a un tram del carrer de Murillo i a la banda oest de l'avinguda de Santa Maria Mazzarello, plantar arbres i col·locar mobiliari urbà. La inversió realitzada ha estat d'uns 190 mil euros.
 
Urbanització al voltant dels pisos de la Vitasa
Va ser una de les primeres actuacions del Pla de Barris per tal de millorar la urbanització de la plaça de l'Olivera, el carrer de Vinaròs, el passatge de l'Olivera i l'entorn dels blocs de Vitasa amb un nou mobiliari urbà, enllumenat, arbrat, paviment, senyalització i millora de la xarxa de serveis. La inversió realitzada s'acosta als 760 mil euros.
 
Altres projectes de millora urbana
Un d'ells ha fet més visible, des del carrer, alguns equipaments, com el camp de futbol de la Maurina i l'escola Maria Auxiliadora. Un altre ha permès condicionar l'entorn del poliesportiu, amb la millora de l'accessibilitat i la creació d'una zona lliure de gossos i d'un aparcament. Tot això ha representat una inversió d'uns 330 mil euros. També s'ha treballat per millorar la gestió de residus,
amb la renovació de 100 nous contenidors que es col·locaran el 2019; per adequar l'oficina del Punt Maurina i per instal·lar el senyal de Wifi a la plaça de la Maurina.
 
Ha estat el projecte urbanístic més important del Pla de Barris perquè s'ha plantejat com el nou pol d'atracció de la vida associativa, veïnal i cultural de la Maurina. S'ha invertit més de 2 milions d'euros per construir un edifici de més de 1.000 m2 repartits en tres plantes, que es distingeix per un disseny que s'integra perfectament en la plaça de la Maurina i s'adapta als desnivells de la zona. L'equipament acollirà entre altres serveis, uns locals d'assaig per als grups de foc i batucada, una sala d'exposicions, un bar, la seu del districte 4, l'associació de veïns i l'associació de comerciants Maurina Comerç. El projecte inclou la remodelació de la plaça de la Maurina i carrers de l'entorn. ÀncoraPlaça de la Maurina Ha estat un dels últims projectes en executar-se, juntament amb el nou equipament i la millora dels carrers de Felip II i de Franc Comtat. La reurbanització ha consistit en un nou disseny dels espais verds, tenint en compte que una part de la teulada del nou equipament s'integra a la plaça; la creació d'una zona de jocs infantils i la millora de l'accessibilitat, que dóna solució als desnivells del terreny. ÀncoraCarrers de Felip II i de Franc Comtat S'han ampliat les voreres i s'ha canviat el paviment per fer-los més agradables i còmodes per als vianants. També s'ha millorat la xarxa de serveis, s'han plantat més arbres, s'ha instal·lat un nou mobiliari urbà, s'han col·locat baranes i passamans en diferents punts de l'entorn de la plaça i s'ha col·locat una nova senyalització. El cost total del projecte de construcció de l'equipament, la remodelació de la plaça i la millora dels carrers de l'entorn és d'uns 2,7 milions d'euros, una partida que també inclou l'accessibilitat al nou equipament i les mesures d'estalvi i eficiència energètica d'aigua i consum elèctric incorporats a l'edifici.