El gener de 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'adhesió de Terrassa al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia on les ciutats adherides ens comprometen a reduir les emissions de CO2  amb actuacions d'eficiència energètica relacionades amb energies renovables.

La pandèmia mundial de la Covid-19 ha modificat els plantejaments, però això no significa renunciar a implementar petits canvis que ajudin a fer de Terrassa una ciutat millor. Canviant els hàbits de mobilitat es podem reduir les emissions de contaminants atmosfèrics.

Terrassa pertany a la zona de qualitat de l'aire 2 (Vallès - Baix Llobregat) i es troba dins l'àmbit declarat com a zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10). Tot i no haver superat els límits normatius l'any 2019, cal vetllar per seguir reduint els nivells de contaminació de la ciutat.

Durant el confinament de 2020 es van reduir considerablement les emissions causades pels vehicles a motor de combustible. La reducció va arribar a ser de fins el 70% respecte al mateix període l'any 219. Els desplaçaments en vehicle privat es van reduir fins un 80% i la demanda habitual del transport públic, fins al 90%. La situació va fer evident que una ciutat sense tan trànsit, amb menys soroll i amb menys contaminació, és possible. Terrassa treballa ara per traçar un nou futur amb una mobilitat lògica, eficaç, verda, saludable i sostenible.