La Revolució Verda és un nou model de ciutat basat en la millora de la qualitat de vida, on es prioritza el benestar de les persones i on hi ha grans oportunitats de progrés econòmic. Reduir la despesa energètica dels edificis contribueix a impulsar l'estalvi econòmic i millorar les condicions d'habitabilitat i confort. Es pot fer incorporant tot un seguit de mesures de sostenibilitat i eficiència energètica que poden anar des de la instal·lació de plaques fotovoltaiques fins a tancaments que garanteixin un correcte aïllament.

La Generalitat atorga subvencions que estan destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial per fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.