El canvi d'hàbits en mobilitat són la clau per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics, principalment el diòxid de nitrògen (NO2), i poder viure amb millor qualitat de vida. Els vehicles híbrids i elèctrics, menys contaminants i menys sorollosos, són una opció de futur en la mobilitat.

En aquest sentit, l'Ajuntament ofereix la gratuïtat en l'impost de matriculació per a les persones propietàries de vehicles elèctrics i de baixes emissions, com també bonificacions de l'impost de vehicles de tracció mecánica que pot arribar al 100% en el cas dels cotxes amb el distintiu zero i, del 50% en els vehicles amb el distintiu ECO. En el cas de l'estacionament en zona blava les reduccions de tarifa arriben al 90% en el vehicles amb distintiu zero i al 50% en els ECO. L'objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar la compra de vehicles menys contaminants i més ecològics.

L'Ajuntament està elaborant el Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE), que contemplarà les accions necessàries per fomentar aquesta mobilitat més sostenible i establir les millors ubicacions per instal·lar-ne punts de recàrrega. Aquests s'afegirien als que ja hi ha en aparcaments municipals i també en el cementiri. La recàrrega d'aquests punts és gratuita, tot i que en el cas dels dos aparcaments cal pagar, com qualsevol altre vehicle, el temps d'estacionament.