Avancem cap un altre model energètic per afrontar la situació d'emergència climàtica i cal treballar per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. És fonamental, doncs, fer una transició energètica i una descarbonització de l'economia perquè el model actual té uns costos molt elevats a nivell econòmic, social i per la salut de les persones.

La Unió Europea ha fixat pel 2030 una reducció del 40% de les emissions; una penetració de les energies renovables sobre el consum final del 32% i també una millor eficiència energètica. Aquesta transició per complir amb aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), definits a l'agenda 2030 de les Nacions Unides, ha de garantir el dret social a l'accés a l'energia. L'ha de democratitzar, fomentant la participació ciutadana i de la petita i mitjana empresa. Però també ha de facilitar la producció d'energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, que ens permetin abandonar el consum de combustibles fòssils, que ara són necessaris per la mobilitat, per produir electricitat, i també modernitzar la xarxa i desenvolupar eines tecnològiques perquè la gestió sigui més efectiva.

Des de l'Ajuntament acompanyem qualsevol iniciativa que vagi en la línia que ens permeti afrontar aquests reptes.