2020 net!

El primer pas cap a un millor servei de neteja i residus

L'Ajuntament està compromès a millorar la neteja i la recollida selectiva, per això s'estan buscant els recursos necessaris per impulsar progressivament millores en tots els fronts: més contenidors de càrrega lateral, més camions de recollida, innovació tecnològica, foment de la reducció de residus, impuls del civisme i la corresponsabilitat... Hi ha molta feina a fer, entre tots i totes, a partir de 2020 per construir una ciutat més neta, més verda i més cívica.

Neteja i residus: un repte per a tothom

Les tres R: Reduir, Reciclar i Reutilitzar. Tres vies per a una ciutat més verda i més neta.

Reduir la quantitat de residus que generen cadascun de nosaltres diàriament, separar els residus i dipositar-los en els contenidors corresponents per tal que puguin reciclar-se i reutilitzar objectes allargant-los la vida o donant-los un ús diferent, són algunes de les formes de les que disposem per gaudir d'una ciutat més neta i sostenible i tenir cura del medi ambient. Reduir els residus, reciclar bé i reutilitzar no és una opció, és una responsabilitat de tothom.

Separa, col·loca i reclicla bé els residus

Vidre

 • Al contenidor de vidre només es poden llençar ampolles i pots de vidre

Envasos

 • El contenidor groc és per als envasos de plàstic i porexpan, brics, llaunes, aerosols, taps metàl·lics, paper d'alumini, paper de plàstic

Paper

 • Al contenidor blau s'han de llençar els diaris i revistes, envasos i caixes de cartró, bosses de paper, folis i paper de regal

Orgànica

 • Les restes de menjar, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè, paper de cuina brut i les restes de jardineria s'han de col·locar al contenidor de color marró

Resta

 • El contenidor verd està destinat a les restes d'escombrar, burilles, compreses i tampons, bolquers, bolígrafs, excrements d'animals, joguines, paelles, restes de ceràmica i fregalls
 • Els residus, sempre s'han de col·locar a dins del contenidor, mai a fora o al terra.
 • En cas que el contenidor estigui ple, porta'l al contenidor d'orgànic més proper.
 • No deixis menjar fora del contenidor; atrau rosegadors i altres animals.

Truca al servei de recollida de mobles vells

Els mobles o estris vells poden dur-se a la deixalleria o dipositar-se en els llocs indicats de la via pública, atenent les indicacions següents:

 

1. Truca al servei de recollida de mobles al 900 720 135

2. Et diran el dia i el lloc on cal deixar-los

3. El servei els passarà a recollir

Recorda que està prohibit deixar abandonats al carrer mobles, matalassos, frigorífics, fustes... No només embruten la ciutat sinó que, a més, poden ser perillosos per a la ciutadania.

Porta els residus especials a la deixalleria

Fes ús de les deixalleries i aconsegueix fins a un 20% de bonificació en la taxa sobre la gestió de residus.

Residus que s'admeten a les deixalleries municipals:

 • Bateries, bombetes i fluorescents, càpsules de cafè i infusions, dissolvents, electrodomèstics, enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària, envasos
 • lleugers, ferralla i metalls, fustes, mòbils, olis minerals (cotxe), olis vegetals
 • (cuina), paper i cartró, piles i acumuladors, pintures, pneumàtics, porexpan,
 • radiografies, residus voluminosos, restes vegetals de jardineria, tèxtils, tòners,
 • vernissos, vidre pla
 • Deixalleria Municipal: Can Casanovas
 • Ctra. de Rubí, 341
 • 93 786 08 99
 • Deixalleria Municipal: 
 • Terrassa Neta
 • Ctra. N-150, km 14,6
 • 93 731 54 24
 • Deixalleria Mòbil
 • Parades a cada barri
 • (72 parades)

Residus que s'admeten a la deixalleria mòbil:

 • Bateries
 • Bombetes i fluorescents
 • Càpsules de cafè i infusions
 • Electrodomèsticspetits
 • Ferralla i metalls
 • Mòbils
 • Olis minerals (cotxe), olis vegetals (cuina)
 • Piles

 

El que cal saber de la taxa de residus:

Què paguem amb la taxa?

La gestió dels residus comporta uns costos per a la ciutat (recollida, transport, tractament, cànon per tona de resta). Actualment amb la taxa paguem el 75% d'aquests costos.

Què podem fer per reduir costos?

Reciclar bé els residus, ja que estalviarem en recursos, en el tractament i en el cànon per tona de resta aportada. I, a més, mantindrem la ciutat més neta i col·laborarem en la millora del medi ambient i de la salut.

Bonificacions

La taxa preveu tot un seguit de bonificacions en funció de la situació econòmica i les característiques de les famílies i també per bones conductes ambientals. Hi ha una bonificació per ús de les deixalleries (fins a un 20%) i una altra per fer autocompostatge amb els residus orgànics (fins a un 50%).

L'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa preveu sancions de fins a 6.000€ per conductes incíviques i infraccions.