Al llarg de la nostra història i en la nostra cultura, les persones amb orientacions afectives, sexuals i identitats de gènere diferents a les normatives han patit incomprensió i discriminació per part dels poders de l'Estat i de la majoria de la societat. No fa tants anys, al 1970, encara s'aprovava una llei que preveia l'internament en presons o centres psiquiàtrics de les persones homosexuals.

La lluita contra aquest maltractament ha aconseguit posar fi a la discriminació en l'àmbit legal, on s'ha assolit pràcticament la igualtat, malgrat tots els avenços reals aconseguits, encara queden moltes qüestions a batallar per eradicar la LGTBIfòbia i garantir els drets de les persones Lesbianes, Gais, Transexuals, Bisexuals, Intersexuals i més.

Conscients d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Terrassa, en el cartipàs del mandat 2015-19, crea la Regidoria LGTBIQ amb personal i pressupost propis. Al mandat 2019-23, la regidoria passa a denominarse Regidoria LGTBI+.