Bibliografia

Altres adreces d'interès:

  • Cooperativa Quotidiana. Consultoria que aplica la perspectiva de gènere sobre organitzacions o empreses, polítiques públiques i fenòmens socials.