BIBLIOGRAFIA RECOMANDA A LES FORMACIONS

Guies

Assaig

Estudis Bullying i Bullying LGTBfòbic

Materials Audiovisuals

  • La peluca de Luca (2013): www.lapelucadeluca.com
  • 1977 (de Peque Varela - 2007): Cortometraje de animación disponible online acerca de las vivencias de una chica con expresión de género masculino.
  • Vestido nuevo (de Sergi Pérez- 2007): Cortometraje de animación disponible online acerca de la experiencia de un niño que decide ir a clase con un vestido.

Recursos amb dinàmiques pràctiques

Webs i projectes d'interès citats a les formacions