Associacions

Fundació enllaç. Defensen els drets i la dignitat de les persones grans LGBTI, especialment en moments de vulnerabilitat.

Bibliografia

Coll i Planas, L., Pérez, M., Guia per organitzar un Cinefòrum sobre l'homosexualitat i la gent gran als Casals de gent gran. Barcelona: Institut de l'envelliment UAB.

Mesquida, JM., Quiroga, V., Boixadós, A., (2015) Informe 50+LGTB. Persones grans lesbianes, gais, trans i bisexuals a la ciutat de Barcelona. Lleida: Boira Editorial. 

Mesquida, JM., Quiroga, V., Boixadós, A., (2015) 50+LGTB. Relats de vida. Persones grans lesbianes, gais, trans i bisexuals a la ciutat de Barcelona. Lleida: Boira Editorial. 
8 històries narrades en primera persona per gais, lesbianes, bisexuals i transsexuls d'edat avançada.