Bibliografia
  • Ajuntament de Barcelona. (2016) Pla per al foment de l'ocupació juvenil de qualitat. Ajuntament de Barcelona. (RS)
  • Aequalis (2016) Millors pràctiques de la gestió de la diversitat. (RS)
  • Programa de inserción sociolaboral para personas trans
  • UGT. Guia per la prevenció de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia als llocs de treball. (RS)
  • Tríptic inspecció de treball. (RS)