La xarxa de biblioteques ofereix serveis específics per a persones amb visió reduïda. La Biblioteca Districte 4 disposa d'una tele-lupa que permet ampliar el text de qualsevol tipus de document i veure'l en pantalla.

La Biblioteca Central disposa d'un ordinador amb un programari especial per a persones invidents o amb visió reduïda, el JAWS (acrònim de Job Access WithSpeech) que permet l'accés al contingut de la pantalla perquè converteix el text en so. Totes les biblioteques disposen d'audiollibres en format CD, llibres impresos en una lletra més gran per facilitar la lectura i llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats amb la lectura.

Més informació sobre la visió reduïda