>ASS PROCÉS CONSTITUENT TERRASSA
DS PLA DE LA GUITARD, 5
08224 Terrassa
937807270
http://www.procesconstituent-terrassa.cat
terrassa@procesconstituent.cat
>ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
CA DEL NORD, 104
08221 Terrassa
937204395
http://terrassaperlaindependencia.wordpress.com
terrassa@assemblea.cat
>ASSOCIACIO REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA
PL DE CIRICI I PELLICER, 5-H , BA-6
08225 Terrassa
655936760
http://www.reagrupament.cat
terrassa@reagrupament.cat
>ASSOCIACIO TERRASSA SOLIDARITAT ACTIVA
CA DE RAMON LLULL, 132
08224 Terrassa
salvadorpicas@gmail.com
>AVALOT - JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA
CA DE LA UNIÓ, 23
08221 Terrassa
937809366
http://www.avalot.org
avalot@catalunya.ugt.org
>CANDIDATURA D' UNITAT POPULAR
CA D'ARQUIMEDES, 89
08224 Terrassa
680819121
http://www.terrassa.cup.cat
terrassa@cup.cat
>CONF SINDICAL DE LA COMISION OBRERA
CA DE LA UNIÓ, 23 , 1-1
08221 Terrassa
93 7807166
sgeneral_vocc@ccoo.cat
>CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA
CA NOU DE SANT PERE, 55
08221 Terrassa
937881362
terrassa@cdc.cat
>DEMOCRATES DE CATALUNYA (AGRUPACIO LOCAL
CR DE CASTELLAR, 259
08226 Terrassa
618576564
http://www.democrates.cat
democrates.terrassa@gmail.com
>ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
CA DE L'ERA, 22 , BA
08221 Terrassa
937331387
http://www.esquerra.cat/terrassa
secretariaerc-mes@terrassa.cat
>ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
CA DE SANT CRISPÍ, 247
08222 Terrassa
937317654
>GUANYEM TERRASSA
CA D'ALACANT, 29 , BA
08224 Terrassa
participa@terrassaencomu.cat
>JOSEP COMAPOSADA SINDICALISTES SOLIDARIS
CA DE LA UNIÓ, 23
08221 Terrassa
937809366
http://www.sindicalistessolidaris.org
sindicalistes@sindicalistessolidaris.org
>JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA
CA DE LA RASA, 29-B , BA
08221 Terrassa
937801000
jsc_terrassa@yahoo.es
>JOVENTUTS ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA
CA DE L'ERA, 22 , BA
08221 Terrassa
691705527
http://locals.jerc.cat/terrassa
jerctrs@hotmail.com
>NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR
RM D'ÈGARA, 203 , 1-2
08221 Terrassa
937880493
>PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CA DE LA RASA, 29-B , BA
08221 Terrassa
937801000
http://www.pscterrassa.cat
terrassa@socialistes.cat
>PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALA
CA NOU DE SANT PERE, 55
08221 Terrassa
937881362
terrassa@partitdemocrata.cat
>PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
CA DE VALENTÍ ALMIRALL, 3 , 3-1
08224 Terrassa
937317063
http://psucterrassa.blogspot.com
terrassa@psuc.org
>PCC PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA
CA DE PROVENÇA, 148
08226 Terrassa
937831970
>SINDICAT LOCAL D'ACTIVITATS DIVERSES
CA DE RAMON LLULL, 132
08224 Terrassa
619342820
>SINDICAT SANITAT DE LA CIUTAT DE TERRASS
CA DE RAMON LLULL, 130
08224 Terrassa
645832638
bernabeucirerafrancisco@gmail.com
>SOCIETAT CIVIL CATALANA, ASSOC. CIVICA I
CA D'HOLANDA, 5 , LO-40
08228 Terrassa
93 6243237
https://societatcivilcatalana.cat/
terrassa@societatcivilcatalana.cat
>SOLIDARITAT CATALANA INDEPENDÈNCIA
CA DEL NORD, 104 , LO-2
08221 Terrassa
http://www.territori.solidaritatcatalana.cat/terrassa
terrassa@solidaritatcatalana.cat
>TERRASSA EN COMÚ
PS DEL VINT-I-DOS DE JULIOL, 512 , BA
08222 Terrassa
936886959
http://terrassaencomu.cat
terrassaencomu@terrassaencomu.cat
>TOT PER TERRASSA - TXT
CA D'ALCOI, 118 , BA-1
08226 Terrassa
630827011
comunicacio@totperterrassa.cat
>U.G.T.
CA DE LA UNIÓ, 29
08221 Terrassa
937809366
>UNIO DEMOCRATICA DE CATALUNYA
CA DE LA UNIÓ, 2 , 2
08221 Terrassa
937330523
>U.S.O. (Unió Sindical Obrera)
CA DEL COL.LEGI, 5
08221 Terrassa
937332141