Les persones de més de 6 anys estan obligades a l'ús de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19.

La detecció de diversos brots i l'increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d'ús de les mesures de protecció i, específicament, l'ús de la mascareta.

Les excepcions seguiran sent les mateixes:

 • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús
 • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat
 • Exercici físic esportiu a l'aire lliure
 • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible

Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol

Les respostes següents estan vinculades a la Resolució SLT/1648/2020 i poden variar si canvia la norma establerta.

És obligatori l'ús de la mascareta?
Sí, dels 6 anys en endavant, és obligatori l'ús de mascareta al carrer, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d'ús públic o que sigui obert al públic.

Es permet anar sense mascareta en els següents casos:

 • Si es té una malaltia o difucultat respiratòria que es pugui agreujar amb el seu ús.
 • Si no es té autonomia per posar-la o treure-la.
 • Si es tenen alteracions de conducta que facin inviable el seu ús.
 • Quan es realitzin activitats incompatibles amb el seu ús, com la pràctica esportiva d'esforç intens. Cal tenir en compte que quan es realitzi esport al gimnàs o altres instal·lacions esportives no cal portar-la, però sí en els espais comuns i els desplaçaments per l'interior del centre.
 • Als vehicles d'ús articular si totes les persones son del mateix grup de convivència.
 • A la platja o la piscina per banyar-se o prendre el sol (sempre que es mantingui la distància de seguretat amb les altres persones que no conviuen al mateix domicili).
 • Als casals d'estiu i les colònies entre els grups de convivència.

Com em puc donar d'alta a l'espai de salut digital La Meva Salut?
Ho pots fer de dues maneres:

 • A través d'aquest formulari 
 • Trucant al 900 053 723, de dilluns a divendres de 8 h a 20 h.  

Què he de fer si tinc símptomes compatibles amb la Covid-19?
Si tens febre, tos, sensació de falta d'aire, malestar general, diarrees o vòmits, has de: 

 • Contactar amb el teu centre d'atenció primària
 • Trucar al 061
 • O bé fer una consulta a través de La Meva Salut

Seguidament el teu metge o metgessa avaluarà els símptomes i, si és necessari, et farà la prova PCR. Podràs consultar els resultats a través de La Meva Salut. 

Cal que identifiquis les persones amb qui has estat en contacte estret des de les 48 hores prèvies als símptomes i les reportis. 

Ho podràs fer conjuntament amb el teu professional sanitari o a través del formulari que rebràs per missatge SMS o per correu electrònic. 

Què és un contacte estret?
Els contactes estrets són les persones amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 metres de ;distància, durant més de 15 minuts, des de les 48 hores prèvies a l'inici dels símptomes. 

Com puc fer el seguiment dels meus símptomes?
Pots fer-ne el seguiment de dues maneres:

Què he de fer si soc un cas confirmat de COVID-19?
Si ets un cas positiu de COVID-19,& rebràs un missatge SMS i un correu electrònic o una trucada informativa sobre el que has de fer:

 • Cal que revisis i completis la informació de contactes estrets que et fem arribar. En cas que no l'haguessis iniciat, cal que identifiquis els teus contactes estrets.
 • Has de fer aïllament domiciliari fins que els professionals sanitaris t'ho indiquin, i se t'informarà de com fer-ho.
 • Has de fer seguiment i vigilància dels símptomes dos cops al dia a través de l'app StopCovid19 Cat, que està connectada amb l'atenció primària.

En el cas que sigui necessari tramitar la baixa laboral, ho pots fer a través de La Meva Salut, on trobaràs el servei de l'eConsulta per contactar amb el teu professional d'atenció primària.

Què he de fer si soc un contacte estret positiu de COVID-19?
Si ets un contacte estret, rebràs una trucada o un missatge que t'informa que ets un contacte estret d'una persona diagnosticada i t'indica les mesures que has de prendre:    

 • Has de fer aïllament durant els 14 dies següents al contacte amb el cas diagnosticat.
 • Cal que facis seguiment dels teus símptomes a través de l'app Stop Covid19 cat,dos cops al dia.

Si estàs treballant i no ho pots fer des de casa, rebràs la informació per tramitar la baixa laboral.

Si en finalitzar el confinament no has tingut cap símptoma, rebràs un missatge o trucada que t'informa que pots retornar a la teva rutina habitual. 

Cuideu-vos i cuidem-nos.