La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.
 
El Sr. Carles Caballero Peña és el regidor d' Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
 
Actualitat del Servei de Medi Ambient: 

Trasllat del Centre de Documentació del Parc Natural de Sant LLorenç

El trasllat respon a la voluntat municipal de donar una major visibilitat al Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (CDPN), creat l'any 1988 mitjançant un conveni signat entre l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona per oferir un servei bibliogràfic i documental a les persones que fan recerca sobre la història, el patrimoni natural i cultural, i la gestió que es fa en aquest espai protegit. El CDPN ha estat vinculat a Terrassa des de la seva fundació, primer a la Casa Baumann, després al carrer de la Cisterna i posteriorment al carrer del Pantà, sempre vinculat al Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Actualment, el CDPN disposa d'un fons bibliogràfic de 3.098 exemplars (articles, llibres, estudis, publicacions, memòries...), que conformen una documentació especialitzada i específica que, amb el seu trasllat a la BCT, contribuirà a donar un valor afegit al Fons Local i fent més visible i accessible aquesta documentació a les persones usuàries interessades en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, integrat dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Entre aquest material, figuren els 46 números del butlletí "Voltant pel Parc", una publicació de referència sobre l'entorn d'aquest espai natural. Tot el fons bibliogràfic es pot consultar per internet al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.