La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.
 
El Sr. Carles Caballero Peña és el regidor d' Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
 
Actualitat del Servei de Medi Ambient: 

Primera edició del Congrés de Qualitat de l'Aire

Terrassa estarà representada en el I Congrés de la Qualitat de l'Aire, que se celebrarà els dies 24 i el 25 d'octubre a Sabadell.

Un dels objectius d'aquest certamen és reflexionar i debatre sobre les estratègies que són necessàries per reduir les emissions a l'entorn urbà, implicar els sectors implicats per adoptar polítiques integrals a favor de la qualitat de l'aire, visibilitzar la gestió que fan les empreses del sector i estudiar les solucions tecnològiques que ofereix actualment el mercat.

El simposi comptarà amb la participació de més de 70 ponents, que assistiran a les ponències programades i a les 24 sessions de treball (estructurades en diversos eixos com són els de salut, emissions, mobilitat, urbanisme, sensibilització, fiscalitat, avaluació i modelització).

Dijous, 24 d'octubre, la directora del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Susi López  participarà en una taula rodona que debatrà sobre "La gestió operativa de les Zones de Baixes Emissions", per parlar de la implantació que es fa a Terrassa, i que també comptarà amb l'assistència de Maite Fernandez-Armesto, de l'Ajuntament de Barcelona i de Clare Healy, de l'Old Oak and Parc Royal Development Corporation. La sessió serà moderada per Marc Iglesias, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Terrassa va introduir al juliol canvis per millorar la mobilitat, com una de les mesures previstes a la primera fase de la creació d'una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a l'àmbit central de la ciutat. Aquesta és una de les principals mesures que, sota el lema de «La Revolució Verda», han de permetre avançar cap a un nou model de ciutat, on moure's sigui més fàcil, amb menys trànsit, menys sorolls i menys gasos contaminants.

L'actuació es contempla al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, vigent fins al 2021, i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2015-2020. Tot plegat estarà en consonància amb les mesures que es prendran en el marc de l'àmbit metropolità Àmbit 40, on participa Terrassa, per reduir de manera imminent la contaminació i millorar la qualitat de l'aire, en concret, els nivells d'emissions de diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, perquè sobrepassen els nivells determinats per les directives europees.

Actualment, 8 de cada 10 ciutats superen els llindars màxims de contaminació que estan recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A Catalunya s'han els nivells d'òxids de nitrogen (NOx) i de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en zones densament poblades, com és Barcelona.

El comitè organitzador del I Congrés de la Qualitat de l'Aire està format per la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Sabadell. Altres entitats i organismes que col·laboren són l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Autoritat Metropolitana del Transport, el CSIC, la Plataforma de la Qualitat de l'Aire i l'ISGlobal.