La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.
 
El Sr. Carles Caballero Peña és el regidor d' Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
 
Actualitat del Servei de Medi Ambient: 

Concurs per a la selecció d'un/a coordinador/a de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública

L'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP) és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda el 31 de gener de 2018.  L'organització de l'AMAP, d'acord amb els estatuts vigents, es basa en l'Assemblea General, la Comissió Executiva, la Comissió Assessora i els òrgans de gestió.  La finalitat principal de l'AMAP és difondre i promoure la gestió pública de l'aigua i donar suport als municipis que desitgin emprendre aquest camí.