La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.
 
El Sr. Carles Caballero Peña és el regidor d' Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.
 
 
Actualitat del Servei de Medi Ambient: 

El Ple aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel Clima i l'Energia

Amb l'adhesió a aquest pacte, l'Ajuntament de Terrassa fa seus els objectius de la UE per a l'any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en els seu territori en més del 40% i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant la creació de plans d'acció.

Igualment, l'Ajuntament es compromet a elaborar un Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys. El document inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d'aquestes tasques es compta amb el suport, regulat mitjançant el conveni, de la Diputació de Barcelona.