És imprescindible concertar cita prèvia pel servei d'atenció al públic

Des del dia 8 de juny de 2020, el servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ofereix atenció presencial amb cita prèvia per als particulars que no disposin de mitjans telemàtics per fer tràmits, consultes o entrevistes tècniques, recordant que és obligatori l'ús de mascareta. Per professionals i empreses aquest servei es fa via online. 

L'oficina d'atenció al públic es troba ubicada al segon pis de l'edifici situat al carrer Pantà, 20.

Podeu contactar amb el Servei de Medi Ambient i formalitzar les peticions i consultes per aquestes vies:

 

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.

 
El Sr. Carles Caballero Peña és el regidor d' Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia.
Al menú desplegable de l'esquerra, i als enllaços destacats trobareu la informació sobre Medi Ambient i Sostenibilitat.