Volem duplicar l'espai per a vianants a tota la ciutat

Canvis estiu 2019

 • Portal de Sant Roc
  • Tall total
 • Carrer del Doctor Cabanes
  • Doble sentit entre Cisterna i Rambla d'Ègara
 • Carrer de Miquel Vives
  • Canvia de sentit entre Igualtat i Sant Nebridi
 • Carrer de Vinyals
  • Tancat entre Portal de Sant Roc i Doctor Cabanes
 • Carrer de la Cisterna
  • Tancat entre Iscle Soler i Portal de Sant Roc
 • Carrer de Sant Marian
  • Canvi de sentit entre Topete i Baldrich, el tram corresponent a l'escola Bisbat d'Ègara passa a ser de vianants
 • Pont del Cementiri Vell
  • Sentit únic en direcció sud
 • Carrer del Cementiri Vell
  • Canvi de sentit entre Sant Quirze i Viveret
 • Carrer del Vall
  • Canvi de sentit en direcció al Portal Nou, entre Col·legi i Rutlla
  • Canvi de sentit en direcció Rambla, entre Col·legi i Cisterna
 • Carrer del Col·legi
  • Canvia de sentit entre Doctor Cabanes i del Vall
 • Portal Nou
  • Canvia de sentit entre Rutlla i Baldrich
 • Carrer de Sant Cristòfol
  • Canvi de sentit entre Sant Pau i Garcia Humet i és exlusiu per a vianants entre Sant Antoni i Garcia Humet
 • Carrer Creu Gran
  • Doble sentit  amb accés restringit a residents en el sentit Mas Adei
 • Carrer Sant Llorenç
  • Només hi poden circular vianants entre Rasa i Sant Isidre
 • Reserva escolars
  • Als carrers Igualtat / Pont del Cementiri Vell, Viveret i Martí Julià, perqué els familiars d'alumnes d'escoles properes puguin aparcar
 • Zona blava amb tolerància de 2 minuts
  • Als carrers Baldrich i Cisterna, al tram de l'escola Pia

De finals de setembre a desembre

 • Carrer de Colom
  • Carril únic entre l'avinguda de Jacquard i el carrer de Miquel Vives
 • Pàrquing de bicis a l'Estació del Nord 
  • Aparcament tancat per a 50 bicicletes
 • Àrees de vianants
  • Repartiment de nous distintius a residents i usuaris d'aparcament de l'Àrea Centre, Vapor Gran i Passeig
 • Carrer Major
  • Tancat des del carrer de a Unió

A partir de gener de 2020

Jaquard / Passeig

 • Pont de l'avinguda de Jacquard 
  • Per ampliar l'espai per a vianants, s'eliminarà  un carril del pont i es deixaran dos carrils d'entrada a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa i un carril de sortida fins a la parada  de bus situada a l'avinguda de Jacquard. A partir d'aquest punt, l'avinguda continuarà amb un sol carril i s'habilitarà zona blava i reserva de distribució urbana de mercaderies
 • Passeig del Comte d'Ègara
  • Vial nord:
  • Serà per a vianants entre el carrer de Garcia Humet i el carrer del Passeig, eliminant l'estacionament de vehicles, però mantenint l'accés a l'aparcament del Passeig i a la reserva de distribució urbana de mercaderies
  • Vial sud:
  • Canviarà de sentit en direcció a Font Vella
  • La zona blava es substituirà per espais reservats a persones amb mobilitat reduïda, motos i també per a la reserva de distribució urbana de mercaderies

Àrees de vianants

 • 1. Plaça Vella
  • Les persones residents a l'àrea de vianants del Centre podran circular per aquesta zona amb el distintiu corresponent de color rosa i també per les àrees de vianants del Vapor Gran i Passeig
 • 3. Vapor Gran
  • En aquesta zona només podran circular les persones residents, que tindran el distintiu del Vapor Gran, de color lila
  • Per accedir als aparcaments del Vapor Gran, Plaça Vella i Supermercat Bon Preu no caldrà distintiu
 • 4. Passeig
  • Serà de circulació exclusiva per a residents, persones usuàries dels aparcaments privats i públics i persones amb mobilitat reduïda, així com per als transports de distribució urbana de mercaderies i els vehicles d'emergències. Als carrers del Teatre i Sant Pau es permetrà l'accés a la reserva escolar del carrer Sant Cristòfol.
 • 5. Vapor Ventalló
  • S'afegeix en aquest sector la vianalització del carrer Sant Llorenç.
 • 6. Seu d'Ègara
  • Es comença a crear aquesta nova àrea de vianants, però de moment només es restringirà l'accés per carrer de la Creu Gran

Zones de circulació limitada

 • 2. Rambla

En estudi

 • 7. Parc de Sant Jordi-Arquimedes
 • 8. Mercat de Sant Pere
 • 9. Voluntaris Olimpics
 • 10. Campus Universitari
 • 11. Barri d'Ègara
 • 12. Francesc Macià
 • 13. Can Palet
 • 14. Projecte antic pàrquing del Portal de Sant Roc