Logotip del Museu de Terrassa presentat el 30 de maig de 2024

El Museu de Terrassa està format per cinc equipaments, la memòria dels quals configura la història de la ciutat de Terrassa. Són:

El nostre objectiu consisteix en posar en valor el patrimoni de la ciutat i convertir a la població en agent actiu de l'acció cultural.

La nostra missió és recuperar i protegir la memòria històrica de la ciutat i de les comunitats que l'integren, així com la d'esdevenir un espai d'acció i creació per a la ciutadania.

Més de 27.000 objectes documentats formen part del seu fons. Destaquen les col·leccions d'art, d'arqueologia i d'arts decoratives.

informació  Equipaments del Museu de Terrassa: adreces, horaris i tarifes

Icona de Lectura Fàcil El Museu de Terrassa en Lectura Fàcil.

portada Pla de mandat del Museu de TerrassaEl Pla Estratègic del Museu de Terrassa, aprovat en el Ple de l'Ajuntament del 28 d'abril de 2023, dona una  mirada més social al museu i marca unes línies directores que posen al centre a les persones.

La seva redacció parteix d'unes dinàmiques participatives en les que s'ha demanat a persones de diferents col·lectius quin museu volien. I, és a partir d'aquestes conclusions que se n'han establert les bases.

El Pla Estratègic neix amb la finalitat de dirigir el conjunt d'equipaments que formen part del Museu cap a un nou enfocament, centrat en el model de Museu de Societat. Aquest, posa en valor el patrimoni de la ciutat i converteix a la població en agent actiu de l'acció cultural. El document defineix els objectius i valors del projecte, el pla d'acció, amb les seves eines d'implementació i també les bases educatives i de dinamització.