Des de fa 43 anys el món de l'esport terrassenc es reuneix en un acte multitudinari per poder premiar i reconèixer els èxits i mèrits esportius aconseguits pels esportistes terrassencs al llarg de tot l'any immediatament anterior al de la data de realització de la acte. En aquest acte solen assistir representants de la major part d'entitats esportives de la ciutat i és presidit tradicionalment per la persona que ostenta l'alcaldía així com la regidoria d'esports de la ciutat.

Cada any es procedeix a premiar els èxits esportius aconseguits durant l'any anterior en què es van assolir destacats èxits en competicions i esdeveniments esportius per part dels esportistes de la ciutat.

Edició 2018

Edició 2017