L'Ajuntament actualitza els trams econòmics del títol T-Blanca per tal d'incrementar el nombre de persones usuàries que hi poden tenir accés

Es mantenen els imports de les targetes en 5, 10, 15 i 20 €, però s'incrementen els topalls de les rendes, de manera que més persones podran adquirir aquest títol de transport de TMESA

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha debatut aquesta tarda la proposta d'actualització dels trams econòmics de la T-Blanca amb l'objectiu d'ampliar el topall d'ingressos i, conseqüentment, la massa potencial de persones usuàries que poden optar a aquest títol de transport, que en el 2023 han estat 14.755.

La T-Blanca permet fer més accessible el transport públic als col·lectius més vulnerables, com la gent gran i les persones amb discapacitat. El cost de la targeta és anual i ve determinat pel nivell d'ingressos de la persona que el sol·licita, de manera que a menys ingressos menor cost de la targeta. En aquest sentit, amb la proposta presentada a la comissió s'amplia el topall d'ingressos de les quatre tarifes actuals de 5, 10, 15 i 20 euros cadascuna.

Així, el topall d'ingressos per accedir a la tarifa de 20€ l'any, passa dels 14.182,47€ del 2023 a 16.325,69€ per aquest any, una variació d'un 15'11%. La resta de topalls, corresponents a les tarifes de 5€, 10€ i 15€, també queden incrementats en percentatges de variació que van del 9% al 2%. Aquests nous trams econòmics seran aplicables a partir de l'1 de juny de 2024, sobre la renda de 2022.

També s'ha aprofitat aquesta actualització per referenciar els topalls en base a l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que és el que estableix el nivell d'ingressos sota el qual es considera que no es pot viure amb dignitat i que permet accedir a prestacions socials de caràcter econòmic. Aquest indicador el fixa periòdicament la Generalitat de Catalunya i actualment és de 9.069,83€. Amb aquesta referenciació, en les futures aprovacions de tarifes els topalls podran quedar actualitzats conforme s'actualitzi IRSC.

Finalment, el canvi també suposa la inclusió dels residents de Les Fonts (Sant Quirze del Vallès) com a possibles titulars de la T-Blanca. Aquesta inclusió s'articularà a través d'un conveni signat entre els Ajuntaments de Terrassa i de Sant Quirze del Vallès.

Els usuaris actuals que continuïn optant al títol rebran automàticament la targeta T-Blanca 2024 al seu domicili durant la primera quinzena de juliol d'enguany. En el període comprès entre 1 de juny, en què entren en vigor els nous trams, i fins que rebin la targeta, podran utilitzar la T-Blanca 2023, que caducarà el 31 de juliol de 2024. En cas de voler renunciar al títol, l'usuari podrà comunicar la seva renúncia fins al 30 de setembre de 2024.

El pagament de la targeta T-Blanca 2024 mitjançant rebut es podrà realitzar fins al 3 d'octubre de 2024. En el cas de domiciliació bancària, les ordres s'executaran el 3 d'octubre de 2024.