La Junta de Govern Local aprova un protocol d'intervenció municipal en cas d'ocupacions i usos irregulars d'immobles

L'objectiu és formalitzar la línia de treball iniciada l'any 2016 per tal de garantir una actuació sistemàtica, coordinada i eficaç dels serveis involucrats

Roda de premsa Protocol ocupacions delinqüencialsLa Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres 24 de maig el Protocol d'actuacions de l'Ajuntament en cas d'ocupacions i usos irregulars d'immobles que provoquin alteració de la convivència veïnal o de l'ordre públic, així com problemes de salubritat o de conservació i seguretat dels immobles.

Aquest protocol serveix per detectar, prevenir i actuar davant les ocupacions il·legals d'una manera transversal i coordinada de tots els serveis municipals. L'objectiu és preveure els mecanismes d'intervenció municipal per evitar ocupacions irregulars que puguin generar riscos per a la seguretat i salubritat de les persones o problemes de relació ciutadana.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha explicat que el protocol: "Formalitza el treball fet per l'Ajuntament des de l'any 2016 davant la necessitat d'atendre i minimitzar els problemes de convivència provocats per les ocupacions delinqüencials a la ciutat, on progressivament s'han anat establint vies i canals per solucionar-les, dins la legalitat amb la implicació i participació de diferents serveis municipals". Per a l'alcalde, aquest protocol posa de manifest "el lideratge de Terrassa en la gestió municipal de les polítiques d'habitatge i referma el compromís en no consentir cap tipus d'ocupació delinqüencial que pugui alterar la bona convivència als nostres carrers i places".


Ja des de l'any 2016, l'Ajuntament, en el marc de les de Polítiques Socials d'Habitatge, va posar en marxa el Servei d'Intermediació en les ocupacions, amb l'objectiu d'atendre i minimitzar els problemes de convivència provocats per algunes de les ocupacions detectades. Des de llavors s'ha anat treballant per definir els criteris i els procediments per tractar els casos i establir vies i canals per a solucionar, dins la legalitat i d'acord a cada moment de la normativa aplicable, diferents protocols interns d'actuació i col·laboració entre els diversos serveis municipals i amb els agents afectats.

El protocol planteja la intervenció municipal, en coordinació amb d'altres administracions quan s'escaigui, per a ocupacions delinqüencials, que generen riscos objectius per a la salut, seguretat i integritat de les persones, amb alta conflictivitat o violència explícita i d'immobles que es destinen a habitatge, però no compleixen les condicions per disposar de la cèdula d'habitabilitat.

La fins ara coneguda Mesa Tècnica d'Ocupacions es transforma en la Comissió de Coordinació d'Ús Anòmal d'Habitatges, un òrgan col·legiat de treball orientat especialment a fer front als casos més complexos o que depassen l'àmbit d'actuació pròpia dels serveis municipals. La comissió treballarà coordinament amb altres administracions i podrà establir-ne grups de treball, de prevenció o de règim sancionador.

La voluntat municipal, amb l'aprovació d'aquest protocol, és garantir una actuació sistemàtica, coordinada i eficaç dels serveis municipals involucrats.

Els principis d'actuació que regeixen les actuacions recollides en el protocol són: la intervenció coordinada i col·laborativa de professionals amb implicació en les accions, la transversalitat i complementarietat de les actuacions dels equips i la garantia de confidencialitat i privacitat de totes les persones implicades.

Mecanismes d'intervenció

El document estableix mecanismes de detecció d'intents d'ocupació i problemes de convivència o conductes il·lícites generades per persones ocupants sense títol habilitant. Pel que fa als mecanismes d'intervenció, recull les actuacions que duen a terme els serveis municipals implicats. Primerament, estableix un mecanisme d'atenció i informació a les persones propietàries i el veïnat, liderat per Polítiques Socials d'Habitatge, que coordina les accions amb la resta de serveis i, quan s'escau, amb altres administracions.

També detalla les intervencions en cas d'intents d'ocupació definides al procediment de treball de la Policia Municipal, així com aquelles on es donen problemes de convivència o denúncia de conductes il·lícites generades per persones ocupants sense títol habilitant. Aquest apartat incorpora, a més, els mecanismes d'intervencions quan la propietat té la condició de gran tenidora o els casos de perill imminent, on es podrà fer una declaració d'inhabitabilitat de l'edifici o ordenar el desallotjament cautelar immediat.

Amb aquest protocol, l'Ajuntament de Terrassa referma el seu lideratge en la gestió municipal de les polítiques d'habitatge. En aquest sentit, durant els últims anys, destaca la posada en marxa, l'any 2016, del Servei d'Intermediació en les Ocupacions; l'entrada en vigor del procediment normalitzat de treball de Policia Municipal (PNT) l'any 2021, i l'elaboració, el febrer de 2022, del protocol de coordinació entre la Policia Municipal i el Servei de Polítiques Socials d'Habitatge.