Es posa en marxa una actuació per millorar la seguretat a quatre estacions depuradores

Les obres tenen un termini d'execució de dos mesos

Aquesta setmana s'ha posat en marxa l'execució d'un projecte destinat a millorar la seguretat de quatre estacions depuradores d'aigües de la ciutat. Concretament, es tracta de les estacions ubicades als carrers de la Cardenera, la Camamilla, l'Oreneta i el Gaià, dels barris de Can Palet de Vista Alegre i de Can Gonteres. Tot i que les actuacions concretes són diferents en cada un dels casos, totes tenen el mateix objectiu, garantir la seguretat de les instal·lacions.

A les estacions depuradores del carrer de la Cardenera i del carrer de la Camamilla, l'acció que es durà a terme serà la substitució de tapes, cinc en total, per tal de millorar les condicions de seguretat de l'accés a les instal·lacions del personal encarregat del manteniment. En el cas de la depuradora ubicada al carrer de l'Oreneta, el risc ve determinat per la seva ubicació, molt a prop d'un penya-segat. Per tal de suprimir aquest risc, s'instal·larà una reixa al límit de la planta per millorar la seguretat de les persones que fan el seu manteniment. De la mateixa manera, en aquest punt es col·locarà una barana al camí que porta a l'estació des del carrer de l'Oreneta. I, finalment, a la depuradora del carrer del Gaià, la intervenció consisteix en la construcció d'un pou de registre que permetrà la recollida de mostres.

En total, el projecte que inclou aquestes actuacions compta amb un pressupost de 19.533,03 euros (IVA inclòs) i té un termini d'execució de dos mesos. Els treballs han estat encarregats a l'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya SA.