L'Ajuntament comença les obres per recuperar els marges i la llera del torrent del Cementiri

L'actuació s'integra dins el projecte de l'Anella Verda de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha començat avui els treballs que han de servir per recuperar els marges i la llera del  torrent del Cementiri, situat dins la finca municipal de Torrebonica. És una zona que està delimitada a l'oest pels carrers de País Basc i Vigo; a l'est pels terrenys de Torrebonica; al sud per la N150; i al nord per la via del tren de la RENFE. Es tracta d'un espai força degradat on la llera pràcticament ha desaparegut, en què les condicions pel drenatge de l'aigua no són les adients i, com també passa amb els marges, està ocupat per construccions, tanques i hortes il·legals.

Els treballs consisteixen en netejar i esbrossar la zona, condicionar la llera del torrent, enderrocar les tanques i les construccions existents i llaurar la superfície que quedi alliberada. El projecte, que forma part del programa Terrassa Barris en Marxa, inclou la redefinició dels talussos, la recuperació de la zona de domini públic per a la vegetació de ribera, l'eliminació del canyissar i la tala dels  arbres que estan als camins d'accés o a la zona de neteja de la llera. Les obres van a càrrec de l'empresa Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A., amb un pressupost d'adjudicació de 47.792,58 (IVA inclòs). El termini d'execució és de dos mesos.

La recuperació d'aquest torrent s'integra dins el projecte de l'Anella Verda de Terrassa que, entre altres actuacions, preveu restaurar la xarxa de rieres i torrents que hi ha en el terreny que envolta la ciutat. El torrent del Cementiri es troba emmarcat dins dels cursos d'aigua de la plana del Vallès, com afluent del torrent de la Grípia. Aquest i el de la Betzuca són els dos torrents que travessen l'est del terme municipal, de nord a sud.  Les actuacions de millora van destinades al control de la qualitat de les aigües, la regulació de les construccions que perjudiquin la funcionalitat ecològica d'aquests espais i la recuperació de la vegetació autòctona, als trams que sigui possible.