L'Ajuntament fa una enquesta per avaluar el projecte "Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans"

Qualsevol persona de més de 65 anys pot rebre en els propers dies una trucada de l'Ajuntament per fer-li un breu qüestionari

 

persones grans jugant a escacsA partir d'avui i durant els propers dies, l'Ajuntament de Terrassa farà una enquesta telefònica entre la ciutadania de més de 65 anys. L'acció forma part de la fase d'avaluació del projecte Terrassa, ciutat amiga de les Persones Grans, desenvolupat durant els darrers anys.

L'enquesta la faran professionals de l'empresa DEP Institut, a través de trucades telefòniques. Les trucades es faran entre les 10 i les 20 h, aproximadament, i tindran una durada d'uns deu minuts. L'únic requisit per ser enquestat és tenir més de 65 anys. La mostra abastarà homes i dones de tots els districtes de la ciutat.

La mostra de l'enquesta estarà formada per 400 persones, és a dir, que es faran trucades fins arribar a les 400 enquestes completades. Amb aquestes trucades, s'obtindrà informació sobre la percepció ciutadana de les mesures desenvolupades en el marc del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans. L'objectiu d'aquest projecte és impulsar polítiques d'envelliment actiu dirigides a adaptar les ciutats i els seus serveis per tal d'optimitzar les oportunitats de participació, la salut i la seguretat i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones que envelleixen.

El projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans es va iniciar al 2012, quan la Junta de Govern va aprovar l'adhesió a la xarxa de ciutats amigables de l'OMS. Durant el 2013 es va recollir informació dels diferents serveis municipals i el 2014 es va desenvolupar un procés participatiu amb la creació de grups de discussió. Tot plegat va desembocar en la redacció d'un Pla d'acció que va desplegar mig centenar d'accions, la majoria de les quals tenen continuïtat en l'actualitat, encara que el Pla es va tancar el 2017. Ara és el moment de dur a terme l'avaluació del Pla i retre comptes davant l'OMS.