L'Ajuntament habilitarà un nou gir a l'esquerra a la ctra. de Montcada per anar cap a l'av. de Barcelona

Hi haurà canvis a la semaforització de la plaça dels Països Catalans

Ja són visibles les obres que contemplen habilitar a la plaça dels Països Catalans un nou gir a l'esquerra cap a l'avinguda de Barcelona des de la carretera de Montcada, sentit Sabadell. Es crearà un nou carril d'espera entre el carrer de Joaquim Costa i la plaça dels Països Catalans i es reajustarà la semaforització actual de la zona. La plaça disposa actualment de dos carrils de circulació i permet, de manera directa o no, fer tots els moviments excepte el gir cap a l'avinguda de Barcelona. Això fa que molts vehicles circulin pel carrer de l'Agricultura, que forma part de la zona 30 del barri de Can Palet, i l'avinguda de les Glòries Catalanes per poder fer aquest moviment.

El projecte també contempla simplificar els itineraris per accedir a l'avinguda del Vallès; crear un nou pas de vianants davant els equipaments municipals de la carretera de Montcada, 596, i permetre l'accés cap a l'avinguda del Vallès des del tronc central de la carretera de Montcada, a l'alçada del carrer de l'Ebre, en comptes de fer-ho pel lateral de la carretera, com es fa actualment. L'execució del projecte comporta, doncs, la modificació de la semaforització actual, el canvi de la senyalització vertical i horitzontal, així com el reajustament de les fases dels 20 grups semafòrics que hi haurà a la zona. Les obres van a càrrec de l'empresa Alumbrados Viarios S.L. El termini d'execució és de 2 mesos i el pressupost d'adjudicació és de 66.977,41 euros.

L'habilitació del nou carril que permetrà el gir a l'esquerra cap a l'avinguda de Barcelona ocuparà l'espai d'un dels actuals dos carrils en sentit plaça del Doré, la qual cosa comportarà l'eliminació del tram del carril bus-taxi que hi ha actualment en aquesta zona. D'aquesta manera, el carril bus-taxi començarà a partir del carrer de Joaquim Costa. Per facilitar la incorporació a aquest carril s'habilitarà un semàfor específic perquè els autobusos i taxis puguin tenir una sortida avançada respecte a la resta de vehicles.

També es pintarà una xarxa groga a la intersecció entre la carretera de Montcada i el vial procedent de l'avinguda de Barcelona perquè els vehicles no s'aturin i bloquegin el pas, especialment, dels que s'han de situar al carril d'espera per girar a l'esquerra.  De manera complementària, es millorarà la circulació a peu amb la creació d'un nou pas de vianants, que se situarà davant de les dependències municipals de la carretera de Montcada, 596, per facilitar l'accés a aquests equipaments.

 

Un important nus viari

La plaça dels Països Catalans actua com un important nus viari, ja que forma part de la intersecció entre tres vies de la xarxa primària de Terrassa com són la carretera de Montcada, l'avinguda de les Glòries Catalanes i l'avinguda de Barcelona. Actualment té tres interseccions semaforitzades de manera independent: carretera de Montcada amb avinguda de Glòries Catalanes i el carrer de Pau Marsal, carretera de Montcada amb carrer de Miño i avinguda de Barcelona amb el carrer Mare de Déu de la Llum.

 

Nou semàfor a l'av. de l'Abat Marcet

D'altra banda, avui entrarà en funcionament la semaforització de les cruïlles de l'avinguda de l'Abat Marcet amb els carrers d'Emili Badiella i del Doctor Cistaré, amb l'objectiu de moderar la velocitat dels vehicles en aquest tram i millorar la circulació a peu i en bicicleta. Aquest projecte també ha inclòs l'ampliació de les voreres als xamfrans per millorar l'accessibilitat, la creació de dos nous passos de vianants per travessar l'avinguda de l'Abat Marcet i l'elevació dels dos que ja hi havia a l'inici del carrer d'Emili Badiella i del Doctor Cistaré. El projecte també contempla la senyalització que facilitarà la circulació als ciclistes que van pels dos carrils bici ja existents, per la qual cosa s'habilitarà un espai d'espera per fer els girs a l'esquerra i un semàfor que regularà la circulació per als ciclistes.

El Pla de Mobilitat Urbana 2016-21 recull com a línia estratègica millores de la xarxa viària i un pla de transformació funcional. Això comportarà una jerarquització de la xarxa viària, definint la xarxa primària de circulació i les vies secundàries, passant la resta a considerar-se integrades dins la zona 30 o la zona de vianants.