Funerària de Terrassa inverteix 1,3 milions en millores al Complex Funerari Municipal

El 21 de novembre es presentaran els nous forns crematoris

Bloc de nínxols del cementiri municipalFunerària de Terrassa tancarà el 2018 amb més de 1.340.000 € invertits en millores al Complex Funerari Municipal. La gran majoria d'aquestes millores ja s'han dut a terme o estan a punt de finalitzar, i la resta arribaran durant el darrer trimestre.

Una de les actuacions més visibles ha estat la rehabilitació de 17 blocs, que sumen un total de 5.997 nínxols, on s'han reparat façanes i/o voreres. Aquesta ha estat l'actuació més gran de rehabilitació de blocs de nínxols duta a terme des de l'inici del projecte de rehabilitació de tot el cementiri, el 2016, i que fins ara ha comportat actuacions de manteniment i millora de diversos blocs, actuant en façanes, cobertes i voreres. L'objectiu és mantenir en perfecte estat d'utilització i conservació aquests elements, i garantir la continuïtat de l'ús al qual estan destinats. Es preveu completar el projecte l'any vinent amb 16 blocs més.

Una altra actuació destacada és la posta en marxa de dos nous forns crematoris i un nou sistema de filtres. Actualment s'estan ultimant els treballs, i es preveu presentar-los el 21 de novembre. Les noves unitats són més modernes i funcionals. La tecnologia que fan servir facilita el seguiment més exacte i continu del procés i permet reduir el temps d'incineració, donant així un servei més eficient. La incorporació d'aquests forns i el sistema de filtres representa una reducció significativa de les emissions, en comparació amb els anteriors, i deixarà els valors d'emissió a l'atmosfera molt per sota del que determina la normativa europea. L'actuació es completarà amb la remodelació de les dependències del crematori, que s'està duent a terme actualment, i la renovació del mobiliari.

D'altra banda, Funerària ha continuat enguany el projecte de renovació de la seva flota de vehicles per als serveis funeraris amb l'adquisició de dos nous cotxes fúnebres, que es fan servir principalment per als trasllats fora de Catalunya. També s'ha adquirit un carro elevador i, abans que finalitzi l'any, s'adquirirà un furgó de recollida amb plataforma elevadora interior, que completarà el projecte de renovació.

Finalment, s'han fet obres de millora al temple multiconfessional (reparació, pintura i impermeabilització de la façana i els laterals), a l'Oficina d'Atenció al Visitant (arranjament del sostre, millora del sistema de climatització i adquisició de maquinària d'oficina), optimització dels espais comuns del complex funerari, i s'ha guanyat també en comoditat, amb la millora de la climatització de l'accés al tanatori i la incorporació de mobiliari de suport per a les sales de vetlla. Abans de finalitzar l'any es durà a terme la renovació de les sales d'atenció a les famílies.

 

Excel·lent en nivell de satisfacció

D'altra banda, segons els darrers resultats de l'enquesta de satisfacció de Funerària, la ciutadania atorga a l'empresa municipal un 4,7 sobre 5, és a dir, un excel·lent, en el nivell de satisfacció. En l'enquesta, que Funerària fa cada vegada que presta un servei, s'avaluen aspectes com les instal·lacions, l'atenció del personal o la qualitat dels serveis.

 

50.000 persones per Tots Sants

Com és tradició, l'1 de novembre i els dies previs, el Cementiri Municipal rep desenes de milers de visitants. El volum de visites s'estima en unes 50.000 persones. Per aquest motiu s'ha desplegat l'habitual dispositiu de Tots Sants, amb, l'autobús gratuït demà, ampliació d'aparcament, habilitació d'accessos addicionals, 11 parades de flors, vehicle adaptat per al transport intern de persones amb dificultats de mobilitat, recollida domiciliària per a persones amb mobilitat reduïda i servei de neteja i ornamentació de sepultures